Enligt krav från European Securities and Markets Authority (ESMA) är handel med binära och digitala optioner endast tillgänglig för kunder som är kvalificerade som professionella. banner image

Åtgärdsförslag: För att använda Heiken Ashi-strategin för daytrading i Forex, rekommenderas att titta på följande video: https://youtu.be/-M53–_r9ME?si=vPR841wBO_Ei1OzW.

Heiken Ashi Strategi för Daytrading i Forex

Heiken Ashi Strategi för Daytrading i Forex

Daytrading i Forex-marknaden kan vara en spännande och lönsam aktivitet för de som är villiga att lägga tid och ansträngning på att utveckla en effektiv strategi. En av de strategier som har blivit alltmer populär bland daytraders är användningen av Heiken Ashi-diagram. I denna artikel kommer vi att utforska vad Heiken Ashi-diagram är, hur de fungerar och hur de kan användas för att förbättra din daytrading i Forex.

Vad är Heiken Ashi-diagram?

Heiken Ashi-diagram är en typ av japansk ljusstake-diagram som används för att visa prisrörelser på ett annorlunda sätt än traditionella ljusstake-diagram. Istället för att bara visa öppnings-, stängnings-, högsta- och lägsta pris för varje period, använder Heiken Ashi-diagram en modifierad formel för att beräkna dessa värden.

Den modifierade formeln tar hänsyn till föregående perioders prisrörelser och genererar därmed ett diagram som filtrerar ut vissa brus och ger en tydligare bild av den övergripande trenden. Detta kan vara särskilt användbart för daytraders som försöker identifiera och dra nytta av kortvariga prisrörelser.

Hur fungerar Heiken Ashi-diagram?

För att förstå hur Heiken Ashi-diagram fungerar är det viktigt att förstå den modifierade formeln som används för att beräkna prisvärdena. Istället för att bara använda de faktiska priserna för varje period, använder Heiken Ashi-diagram en kombination av föregående perioders öppnings-, stängnings-, högsta- och lägsta pris för att beräkna de nya värdena.

Formeln för att beräkna Heiken Ashi-diagrammet är följande:

 • Heiken Ashi Open = (Föregående Heiken Ashi Open + Föregående Heiken Ashi Close) / 2
 • Heiken Ashi Close = (Öppning + Stängning + Högsta + Lägsta) / 4
 • Heiken Ashi High = Max(Högsta, Heiken Ashi Open, Heiken Ashi Close)
 • Heiken Ashi Low = Min(Lägsta, Heiken Ashi Open, Heiken Ashi Close)

Genom att använda denna formel kan Heiken Ashi-diagrammet ge en tydligare bild av den övergripande trenden genom att filtrera ut vissa brus och volatilitet som kan vara närvarande i traditionella ljusstake-diagram.

Användning av Heiken Ashi-diagram för daytrading i Forex

Nu när vi har förstått vad Heiken Ashi-diagram är och hur de fungerar, låt oss utforska hur de kan användas för att förbättra din daytrading i Forex.

1. Identifiera trender

En av de främsta fördelarna med Heiken Ashi-diagram är deras förmåga att tydligt visa trender. Genom att filtrera ut brus och volatilitet kan Heiken Ashi-diagrammet ge en tydligare bild av den övergripande trenden. Detta kan vara särskilt användbart för daytraders som försöker identifiera och dra nytta av trender på kort sikt.

2. Identifiera trendvändningar

Utöver att identifiera trender kan Heiken Ashi-diagram också användas för att identifiera trendvändningar. Genom att titta på förändringar i färgen på Heiken Ashi-ljusstakarna kan daytraders få en tidig indikation på att en trend kan vara på väg att vända. Detta kan vara användbart för att ta vinst eller sätta stopp-loss-nivåer.

3. Använda Heiken Ashi-diagram med andra indikatorer

Heiken Ashi-diagram kan också användas i kombination med andra tekniska indikatorer för att förbättra din daytrading i Forex. Genom att använda Heiken Ashi-diagrammet som en bekräftelse på andra indikatorer kan daytraders få en starkare signal för att gå in eller lämna en handel.

Fördelar med Heiken Ashi-diagram för daytrading i Forex

 • Ger en tydligare bild av trender och trendvändningar
 • Filtrerar ut brus och volatilitet för att ge en renare bild av prisrörelser
 • Kan användas i kombination med andra tekniska indikatorer för att förbättra handelssignaler
 • Kan vara användbart för daytraders som försöker dra nytta av kortvariga prisrörelser

Nackdelar med Heiken Ashi-diagram för daytrading i Forex

 • Kan ge fördröjda signaler vid snabba prisrörelser
 • Kan vara mindre användbart för daytraders som föredrar att handla baserat på exakta prisnivåer
 • Kräver en viss inlärningskurva för att förstå och använda effektivt

Sammanfattning

Heiken Ashi-diagram är en populär strategi för daytrading i Forex-marknaden. Genom att använda en modifierad formel för att beräkna prisvärden ger Heiken Ashi-diagrammet en tydligare bild av trender och trendvändningar. Det kan användas ensamt eller i kombination med andra tekniska indikatorer för att förbättra handelssignaler. Trots sina fördelar kan Heiken Ashi-diagram också ha vissa nackdelar, inklusive fördröjda signaler vid snabba prisrörelser. Det är viktigt att förstå och testa strategin noggrant innan du använder den i din daytrading i Forex.